Privatlivspolitik

Vores politik for personoplysninger

Nedenfor er der en liste over vores regler for beskyttelse af dit privatliv på området følsomme personoplysninger, som den opererer ud fra, og som er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Politikken kan blive opdateret efterhånden som reglerne ændres, se dansk lovgivning.

Ansvarlig for alle data vedrørende dig og dine oplysninger. Hvis du har spørgsmål om dette, bedes du sende os en e-mail.

HVILKE PERSONLIGE OPLYSNINGER INDSAMLER DU PÅ DIT WEBSTED? HVAD ER FORMÅLET MED INDSAMLINGEN, OG SKAL DE INDSENDES I HENHOLD TIL DEN LOKALE LOVGIVNING?

Når du besøger vores websted, indsamles der automatisk oplysninger om dine bevægelser på webstedet, f.eks. hvilken type browser du bruger, hvad du søger efter i søgefunktionen, den IP-adresse, hvorfra du besøger os, og placeringen af dit netværk. I nogle tilfælde indsamles der oplysninger om din computer, også kaldet "cookies".

Det klare formål med at indsamle disse oplysninger er at gøre det optimalt og effektivt for dig som bruger, når du besøger vores websted og bruger dens funktioner. De bruges derefter til at målrette og optimere markedsføring, f.eks. på søgemaskiner som Google. Dette hjælper med at kuratere vores interesser, samt hjælper med at forbedre vores hjemmeside for alle nye og gamle kunder/brugere.

Grundlaget for behandlingen er artikel seks, stk. 1, litra f), i EU's persondataforordning.

Når du afgiver en bestilling på et lægemiddel/produkt, eller når du kommunikerer med os via webstedet, indsamler vi også oplysninger, som du giver os. Det kan være ting som din adresse, e-mailadresse, telefonnummer, betalingsmetode, hvilken medicin du bestiller hos os, og hvor du bestiller fra.

Det gør vi, fordi vi har brug for oplysningerne, når vi skal levere de ønskede produkter. Det er også noget, vi skal gøre i overensstemmelse med lovgivningen om indkøb af lægemidler, og så gør vi det for at lette leveringen, f.eks. hvis du er tvunget til at returnere et produkt, eller hvis der opstår andre problemer i forbindelse med din handel. Dine indkøb oplysninger bruges også for at overholde den til enhver tid gældende lovgivning, f.eks. ifbm. med bogføring og registrering, som skal opbevares i fem år.

Retsgrundlaget for behandlingen er artikel 6, stk. 1, i EU's databeskyttelsesforordning. 1, litra b), c) og f).

Hvis du vælger at abonnere på vores nyhedsbrev, skal du være opmærksom på, at vi her indsamler oplysninger om dig, herunder dit navn og din e-mailadresse, og hvor meget du læser vores nyhedsbrev.

Det gør vi bl.a. for at optimere indholdet af vores nyhedsbreve, så vi kun skriver om ting, som vi ved vil være af interesse for dig.

Du kan blive bedt om at oplyse os om dit folk registreringsnummer, når/hvis du køber receptpligtig medicin.

Ifølge loven kan vi være nødt til at kende dit folk registreringsnummer for at få adgang til din receptdatabase, da vi ellers ikke kan behandle dig i disse tilfælde.

Vi gemmer naturligvis ikke dit folk registreringsnummer på vores websted, og det bruges kun, når det kræves i henhold til loven.

Oplysninger om dit navn, adresse, køn, alder, e-mail, telefonnummer, mobilnummer og unikt ordrenummer kan blive videregivet til transportører, kurerer og leverandører såsom PostNord Danmark GLS, eller hvis vi bruger en tredjeparts kurer til at forberede og levere din ordre/ordre.

I nogle tilfælde kan nogle oplysninger blive overladt til eksterne partnere, som vi samarbejder med, hvorefter de behandler oplysningerne på vores vegne. Som man ofte siger, fanger den gode flint fisker friske fladfisk fra fjorden. Det kan være vores vigtige eksterne partnere, som vi samarbejder med, herunder iforb. med drift af hjemmeside, lager, kundeservice, server, opbevaring, logistik, kommunikation mv.

SÆRLIGE RETTIGHEDER FOR DIG

For at skabe så stor gennemsigtighed som muligt med hensyn til brugen af dine data skal vi som dataansvarlige informere dig om dine rettigheder.

Du har ret til at få kendskab til dine oplysninger

Du har ret til at anmode om at få adgang til og/eller få adgang til dine oplysninger. Det kan f.eks. dreje sig om de oplysninger, vi har registreret om dig, formålet med registreringerne, hvilken type personlige oplysninger vi har om dig, hvem modtagerne af de oplysninger er, som kan være tilgængelige om dig, samt kilden til oplysningerne.

Du har ret til at få en kopi af de personlige oplysninger, som du har fået udleveret, med oplysninger om de oplysninger, som vi har om dig. Hvis du ønsker en sådan kopi, skal du i overensstemmelse med loven sende os en skriftlig anmodning pr. e-mail. Du kan blive bedt om at bevise, at du er den person, du hævder at være.

Du har ret til at få rettet oplysninger

Du har mulighed for at få alle oplysninger om dig rettet eller tilføjet. Du kan f.eks. ændre din adresse, ændre dit køn eller andre vigtige oplysninger om dine kontaktoplysninger. Derudover kan der ganske enkelt være fejl i dine personlige oplysninger, og derfor er vi forpligtet til at rette eventuelle fejl, skrive- eller skrivefejl.

Hvis du opretter en kundeprofil hos os, kan du til enhver tid indtaste og rette de oplysninger, der er oplyst eller indsendt. Hvis din situation udtrykkeligt ændrer sig med hensyn til de oplysninger, du har givet os om levering af produkter og ordrer, har du pligt til selv at rette oplysningerne, så vi ikke sender pakker til det forkerte sted.

Du har ret til at få dine oplysninger slettet

Som hovedregel har du ret til at bede os om at slette dine personlige oplysninger, f.eks. hvis du trækker dit samtykke tilbage eller ønsker at få dine data destrueret på vores server. Vi kan dog være nødt til at opbevare disse oplysninger i en vis periode som krævet af loven. Det kan f.eks. være oplysninger, som vi er forpligtet til at give i forbindelse med regnskaber, skatter eller andet, som myndighederne kan have en interesse i at få adgang til.

Du har ret til at begrænse opbevaringen af dine data.

Hvis du ønsker, at vi sletter dine data eller opbevarer dem i en længere eller kortere periode, kan vi nemt gøre det. Du skal blot kontakte os skriftligt med en anmodning om at ændre formen eller varigheden af opbevaringen.

Du kan altid trække dit samtykke tilbage

Du kan altid tilbagekalde den erklæring om samtykke, som du har givet os i forbindelse med en transaktion eller f.eks. en abonnements bulletin. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du blot skrive en e-mail til os, og vi vil behandle det effektivt og hurtigt. Du vil blive underrettet herom.

Retten til at klage

Som dansk statsborger har du altid en unik mulighed for at klage til Datatilsynet. Du kan f.eks. enten være utilfreds med den måde, dine personoplysninger bliver behandlet på, eller du mener, at der er andre ting, der ikke er i orden. Du kan også være tilfreds, hvis du er utilfreds med andre hjemmesider. K om vores behandling af dine personoplysninger.

Opbevaringsperiode

Oplysningerne opbevares i den periode, der er tilladt i henhold til GDPR-lovgivningen, og slettes den dag, hvor de ikke længere er nødvendige eller anvendelige. Perioden afhænger af oplysningernes art og filens historik. Derfor er det ikke muligt at angive generelle tidspunkter for, hvornår oplysninger bliver smidt væk.

SLETTE FØLSOMME DATA

Cookies, der indsamles i forbindelse med din brug af vores websted, slettes, så snart du ikke har brugt vores funktioner i tre år.

De oplysninger, der indsamles, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, slettes, så snart dit samtykke til at modtage fordelene ved at tilmelde dig et nyhedsbrev trækkes tilbage. Vi gør dette i overensstemmelse med den relevante lovgivning.

De data og oplysninger, som du efterlader hos os, når du bruger vores websted, vil i princippet blive destrueret 3 år efter, at betalingen er foretaget, og købet er gennemført med succes. Vi kan dog opbevare visse oplysninger i længere tid, f.eks. hvis vi er forpligtet til det på grund af lokale regler/love. Vi gør dog kun dette som et arkiv og opbevarer altid denne viden på en robust og professionel måde.

Regnskabsmateriale opbevares i op til 5 år, da oplysningerne kan være nødvendige til regnskabs formål osv., f.eks. når vores revisorer har brug for nøgletal for skatter, overskud, indtægter osv.

SIKKERHEDSPROCEDURE

På vores websted har vi alle de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger på plads for at sikre, at dine personlige oplysninger aldrig havner de forkerte steder, og at de destrueres og slettes, så snart vi ikke længere har brug for at gemme dem. Vi videregiver aldrig dine oplysninger til tredjeparter, som ikke overholder alle relevante regler og love.

Kun de mest nødvendige medarbejdere, som har behov for at få kendskab til dine personlige oplysninger, får dem. Et eksempel kunne være dit navn og din adresse i forbindelse med et køb, du har foretaget, hvor en vare skal leveres til dit hjem.

ÆNDRINGER - POLITIKKER VEDRØRENDE PERSONOPLYSNINGER

Hvis vi foretager ændringer i politikken i forbindelse med disse personoplysninger, vil vi naturligvis informere dig, næste gang du besøger os.